Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kazuistika- jak se píše

9. 4. 2009

Kasuistika

1) osobní anamnéza :

            - porod – průběh, život matky před porodem a během těhotenství ( alkohol, drogy, apod.)

-    kdy se narodil/a, jak se nrodil, průběh těhotenství

-   do jakých podmínek se narodil

            - jak dlouho byla matka na rodičovské dovolené

            - mateřská školka + jak ji snášel (a), vývoj řeči, hry, začlenění

- zápis na základní školu + průběh studia- PPP rozhodla o odkladu, či o integraci, PPP vždy v okresním městě,

            - nemoci v dětství + návštěvy lékařů

            - záliby od malička – dívá se na animované filmy, hraje si s kostkami, autíčky,…

            - vývoj řeči

            - chování a jeho projevy

 

2) rodinná anamnéza :

             - matka, otec, sourozenci – jméno, datum narození, vzdělání, zaměstnání, zásadní nemoci ( rakovina, srdeční onemocnění, …) problémy s alkoholem, apod., jaké vztahy, zájmy,

            - prarodiče – jméno, datum narození zaměstnání, chování prarodičů k dítěti

            - vše kolem rodiny

            - důvod, proč je dítě v ústavu

            - společné aktivity rodiny – dovolené, společné výlety, návštěvy bazénu, … x neplatili kroužky, nezajímali se o mimoškolní aktivity, ….

            - jak vypadal byt – jak velký ( např. 2+1) jestli samostatný pokoj nebo s rodiči či sourozenci, jaký nábytek, pořádek x nepořádek, …

            - poměry mezi manžely – rodinné násilí, alkohol, psychické problémy jednoho z manželů, …

            - vztah rodičů k dětem

            - patologické jevy – kdo co ( např. bratr užíval heroin, …)

- jak bylo dítě oblékáno, hygienické návyky

- sourozenci- věk, zdraví, rok narození

 

3) ústavní anamnéza :

  1. školská zařízení

-          dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy

-         umisťuje okresní soud na základě podkladu městského úřadu- sociální odbor i důvodu- zanedbání péče, týrání

 

  1. ústavy sociální péče pro děti a mládež

-          na základě podání žádosti rodičů

-         od kdy je tam dítě umísťěno, na jakém oddělení

-         zaměřít se na hlavní problém- od koho (VZP)má vozík, kompenzační pomůcky)

-         kterými vyšetřeními po nástupu prošel: pediatr, psycholog, psychiatr, neurolog, oftalmolog, logopedie

 

            - v kolika ústavech byl (a)

            - od kterého data umístěn (a)

- jak se tam dostal/a

            - nemoci, které má + léky + u kterých lékařů vyšetřen (a) před nástupem – pediatr, neurolog, psychiatr,…

            - vztahy k vychovatelům a ostatním dětem – agresivní, drzý, problémy s autoritou, tichý, nekomunikativní, uzavřený, …

            - samostatnost, samoobsluha

            - pořádek v osobních věcech

            - postavení v kolektivu

            - výchovné problémy

            - záliby, koníčky, volnočasové aktivity

            - zájem rodičů o dítě a jejich chování k němu

            - chování dítěte v přítomnosti rodičů

            - zájem dítěte o styk s rodiči

            - osobnost : introvert x extrovert

                               temperament, vlastnosti

-          co který doktor zjistil a jak léčit

-         s kým bydlí na pokoji, vztahy, vztahy k vychovatelům, sklon k hygieně

-         3 roky už nejsou zvláštní zš!!!

-         Než jde dítě do DD, 8 týdnů musí být v diagnostickém ústavu, který potom doporučí umístění

-         Drogy- nejdříve léčba- diagnostický ústav- výchovný ústav

            - příprava na vyučování – samostatnost x s pomocí, nutné číst, procvičovat pravopis, nerad dělá domácí úkoly

            - pokusy o útěk

            - vybíravost v jídle

            - sklon k hygieně

            - v jaké výchovné skupině a kolik dětí ( max. 8 dětí v každé sk.)

            -hostitelská rodina = bere si dítě na víkendy, volnost

4) školní anamnéza :

            - do jaké školy a třídy chodí ( např. speciální škola 3.třída, …)

            - vztah k učitelům a spolužákům

            - začlenění do kolektivu

            - prospěch a zvládání učiva

            - přístup k přípravě na vyučování a plnění domácích úkolů

            - výchovné problémy – zapomínání pomůcek, nepřipravenost až patologické jevy

            - případné dys a kdo diagnostikoval (PPP)

            - rozpis klíčových předmětů (MŠMT- školní osnovy – ČJ, MAT, VV, HV, PRAC.V., CIZÍ JAZYK)

čj - úroveň čtení, držení psacího náčiní, psaní gramatiky, vyjmenovaná slova

mat - počty, geometrie, číselná řady, uchopení rýs. potřeb

cizí jazyk – čtení textu, slovní zásoba, sestavování vět

cizí jazyk 2 - v případě SŠ

vv – držení pastelky, úroveň kresby, úroveň představivosti, fantazie, co má rád – omalovánky

       úroveň jemné motoriky

hv – schopnost zpívat, improvizace, zápis not, pasivita x aktivita, reprodukce hudby pohybem, má rád : jakou hudbu, tanec, hraní na nástroje, …

pv – zručnost, ze kterého materiálu rád vyrábí, pěstitelské práce, vaření, pečení, …

 

5) prognóza dalšího vývoje a doporučení :

            - vývoj zdr. stavu

            - zajištění lékařské péče- lázně, doktoři,...

            - zajištění asistenta u dětí, které ho potřebují ( ve SPC )

-    doporučit pestrost stravy

-   zajištění hostitelské rodiny

-   posílení vazeb s rodinou

            - na které volnočasové aktivity se zaměřit

            - jak případně změnit přípravu na vyučování a na co se zaměřit

            - problematika bydlení na pokojích a vztahy v kolektivu ( velikost pokoje, kolik dětí,…)

            - co se bude dít až bude dítěti 18 let : Dům na půli cesty, zajištění ubytovny, chráněné bydlení, motivovat dítě k práci a vysvětlit práci pracovního úřadu a kdo je kurátor

 

(ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH-příspěvek na péči- dává ho městský úřad-sociální odbor na základě doporučení sociální pracovnice, která provedla šetření v domácnosti)