Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé náměty

29. 3. 2009


PROCHÁZKA LESEM

- roční období v lese: horký den v lese, deštivý den v lese(kaširování), mrazivý den...
- les-listnatý, jehličnatý, smíšený
- Co v lese sledujeme?:
a) zvuky lesa b) plody lesa
malba houbiČkou !ptáčci, šum stromů, lesní potůčky!
- stromy: sběr listů, jehličí, šišek... finstalace na lepenku -prostorová práce!
- keře - lesní jahody, ostružiny, borůvky...
c) kamínky z lesa — sbírka zajímavých kamínků
- otisky kamenů (tah kamenem), tempery, struktura stop
- kašírovaný kámen
- „ Kdybych byl kamenem“ (písemně), rčení na téma kámen d) lesní zvěř — modelování (model)
- otisky korkem na vystřižený formát
- např. Nejmenší obyvatelé lesa (mravenec)
e) kůra stromů — sbírka, frotáže (tužkou, pastelkou, olejovým pastelem, kancelářský papír)
- charakteristický reliéf různých druhů kůry -modelování z hl papíru
1) tvar stromů
Abstrakce „pocitů“ v lese:
- zima
- strašidelný pocit, strach v lese
- zářivý, teplo
- zmoknutý, chlad
Strom — modelování- všechny modelovací materiály (model. hlína, plastelína, modurit...)
- kašírování
- stromy z alobalu- trojrozměrné, reliéf vytlačený do fólie
- stromy z novinového papíru + motouz nebo včelařský drát, trojrozměrné
- muchláž
Příklady:
Moje zvíře z lesa — Moje oblíbené lesní zvíře
Motivace: Jaké lesní zvířátko máš rád? Víš, jak se dívají jeho oči a směje se tlamička?
Hmatové pocity z kontaktu s modelem zvířete.
Záznam: šest, textura srsti, zvuk
Naslouchání zvukům v lese:
Výtvarné problémy ajejich pojetí: Siroká škála zvuků -šustění, sekání, řezání. Vyjádření atmosféry
okamžiku - Masy ptáků (poslech z nahrávky). Rytmický záznam zvuků, lineární etudy (vytlačování do
fólie...)
Srst zvířete:
Rekonstrukce srsti. Sbírka materiálu- vzorků kožešin, jejich uspořádání.
Výtvarný problém: Jaký by to byl asi pocit vytvořit srst zjiných materiálů ajemně sejí dotýkat?
Přepis srsti i ve vysokém reliéfu — využití motouzů, papírových smotků.

Ptačí svět:
Ptačí zpěv (poslech melodií, záznam klesání a vrstvení hlasu, nástup nových melodií — vrstvení
hedvábného papíru).
Ptačí hnízda— modelování.
Jak jsem Dotkával stromy stáří žáků 5-16 let
Vn itřní prostor stromu — dotýkání stromu. Kmen, koruna ‚ větve.Jak znějí stromy. Naslouchání v lese-
šumění listů. Uvahy : co si stromy povídají, slovní přepis zážitku. Léčivá síla stromů — lipový květ
(pomáhá při nachlazení) .Techniky: muchláž, objekt z kousků dřeva.
Vnější prostor stromu:
Stromy, větve, kořeny, listy, jehličí. Kůra stromů — frotáž.
Stáří žáků: 10-15 let
List — sběr listů, tvary, struktura povrchu listů, koláž z pomačkaných papírů na zvětšeném tvaru listu
z kartonu, koláž z vylisovaných listů, modelování. Otisky listů.Pohyb listů — chvění, poletování, pád.
Kůra — sběr vzorků, frotáž, otisky. Reliéf různých druhů kůry., modelování z hlíny nebo papíru.
Dřevo- usychání, tlení. . .řezy, otisky.
Plody: sběr plodů, asambláž
Dopis lesu:
Akce spojená s dotýkáním stromů, s nasloucháním zvuků lesa. Vzkaz přírodě — ekologicky
motivované texty, dopis přírodě.
Strom, les, člověk:
Atmosféra lesa — vyprávění o Hejkalovi, vílách. Prales — Boubfnský prales.
Pohádkový les.
Motto:
Je —li v krajině strom. nepřenesu si ho do laboratoře a neprohlížím ho pod mikroskopem, protože si myslím, že k jeho poznání je naprosto nezbytný vítr, který provívá korunou, a tedy ho nelze od stromu oddělovat. A stejně je tornu s ptáky na větvích, a dokonce i se zpěvem těchto ptáků. J. Dubuffet

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY


Příklady vyučovacích bloků: AUTOMOBIL
Výchovný a vzdělávací záměr: Vztah k technice.
Věk žáků: 5 -18 let, práce pro jednotlivce i skupiny.
Výtvarně techniky: Kresba, malba, grafika, práce s netradičními materiály, prostorové práce. Jak vypadá automobil


Ze světa automobilŮ: Techrdcké muzeum, návštěva se skicákem. 8 Sbírka motivů z cestovního automobilu — zámek, ldika, poznávací značky, design pneumatik. Frotáž ze zaparkovaných vozů a její kreslířský přepis. 4 Vysvětlující a zcizující pocto- ba detailu. Vymezování výřezu ze snímku v propagační tiskovině — polyekranová kompozice ze studijních kreseb. + Písmo ve světě závodních automobilů. Sbírka firemních značek, barevných kombinací, různých typů písma. Spojení zvětšených textů a popisné kresby auta. 4 Vybavení vozu — studijní kresba předmětů a jejich zvětšených detailů v polyekranové kompozici.
Auto, do kterého si můžem í sednout: Co lze v autě objevit — chlapci znají funkční části vozu, holčičky spíš věci, které sou visí s pobytem v autě. Silueta vozu ve skutečné velikosti vyplněná nakreslenými, kolorovanými a vystříhanými kresbami. Společná práce . 4 Speciální auta sanitka, hasičsky vůz, policejní auto. Kompozice z vystříhaných motivů — obdoba předchozího úkolu. Kresba dřívkem a rudkou. 4 Lidé, kteří auta používají. Oživení koláží velkých aut — postavy a tváře, ale i psi. 4 Plášf automobilu rozvinutý do plochy — dveře, kapota. Prostory, kde po odkrytí pohyblivých prvků vidíme cestující, za vazadla, motor.


MŮJ poklad angličák: Sbírka rnodel autíček, kresba podle skutečnosti a v přezvětšení. 8 Ruka a hračka ve výrazném zvět šení. Manipulace s hračkou a její kreslířsky záznam- otevírání dveří nebo kapoty, posouvání auta, pohyb ruky. 8 Celek a de tail. Spojení kreslířského přepisu autíček se zvětšenými pohledy do tajných míst. Vysvětlující a utajující pojetí. Porovnání de tailů s originálem. 4 Nárys, půdorys abokorys angličáku v pětinásobném zvětšení. Přiměřená velikost a proporce všech tří kreseb.


Tabule pro autoškolu: Rozpracování poznatků o jednom typu autómobifu nebo o technickém problému — tabule o autech znač Iry Mercedes, srovnám typů nákladních automobilů, přehled o pneumatikách nebo o luxusním vybavení vozu. Kolážová kom
•pozice z obrázků z katalogů. 8 Vyjádření pojmů ze světa automobilů — aerodynamika, rychlost, vývoj nových typů Koláž, kresba, text.
Zážitky ze světa, v kterém jezdí automobily


Příběhy oautomobilech: Siluetaauta z barevného papíru doplněná kresbou — pane řidiči, vystupte si prosím, auto v umývárně havarie 8 Vlastní pohádky — rozpracování seriálu ó tvrdohlavém autíčku, o autu, které jsem si zasadil, aby vyrostlo. 4 Přepis vůní a pachů v souvislosti s konkrétním zážitkem. Hledám čichových podnětů v garáži, u pumpy, u dálnice 4 Parafráze uměleckého díla, Jaký příběh asi znal pan Pištěk nebo pan Lhoták a jak ho ukryl do obrazu?


Plánky a trasy: Kraslířský záznam cesty. Co si kdo pamatuje z cesty k babičce, z jízdy na nákup, z výletu. 8 Plán okolí. Záz nam, kudy jezdí auta nebo kudy chodí pěší — kde jezdil otec celý den, výjezdy hasičských vozů, dálnice a chodci. 4 Orientace v prostoru. Pásy silnic — nadjezdy podjezdy. Plošný a prostorový objekt.


Pocit rychlosti: Dynamika pohybu, význám gesta a stopy nástroje. Pokusy s různými vyjadřovacími prostředky — dřívko, tuž ky, ale i kartáč či houba. * Rychlost, pohyb, proudění. Spojení gestického záznamu a kresby hřebenem — vířící mračna prachu, odpor vzduchu, pohyb světelnýchicuželů. 4 Spojení grafického záznamu s vhodným snímkem vozu — elegance jízdy autaznač ky Fiat, drkotání nákladního vozu. Dynamický výraz zmnožených stop nástroje. 4 Kresba stopami koleček — pokusy s angli čáky. Různé způsoby dotváření kompozice, šedá šrafura, barevné plochy • Textura ze stop koleček doplně ná asociačními slovy — názvy států, symbolika cest, druhy pohonných směsí Návrh plakátu pro cestovní ruch S využitím zbytků propisotu. e Spojení výrazné stopy a písma — návrh firemní značky.
Proměny automobilu


Auto pokaždé jinak: Zásah do vzhledu auta — rychlý vůz; zamilovaný Fiat, auto pro rybáře. • Asociace na slovo zahrádka — automobil s Krakonošovou zahrádkou nebo se zoologickou zahradou. * Hlavolam jako dárek pro mladšího bratra — rozstříhaná a znovu složená fotografie auta. Hra se záměnou dílků, s rozsouváním a vyklápěním. 4 Proměna předtištěného plánku auto mobilu nebo jiného stroje -. výtvarná etuda nebo prostorový objekt z vystříhaných prvků. * Zaměiíování materiálů. Výtvarný objekt ze staré hračky ajeho kreslířský přepis — chhipatě auto, auto-pták z šedého peří, koule z vaty na podvozku [ 33]. Proměny silúet: Postupné zvětšování auta — rozvíjení obrysových linií siluety. Plochu kompozice lze liniemi zcela vyplnit, mě nit jejich sílu nebo hustotu, křížit je . + Přehledné řazení, posouvání, křížení a vrstvení obtažených siluet auta — hra se šablonou. Výtvarný motiv využít v daném formátu několika způsoby —jako jeden prvek, jako více prvků ajako množinu prv ků. + Proměny designu karoserie. Rozfázování procesu — vrstvení narůstajících siluet od starého typu auta až po velký současný model. Pro navazující změny karoserie -využít různých výtvarných technik.


Slova, věty, znaky: Rozpouštění a proměňování slov do asociačně nebo významově blízkých tvarů — slovo kouř do stínů a cho máčů, slovo kufr do bohatých štepů, slovo rychlost do stop pneumatik . . + Příběh. Retězení nápadů, slovních asociací a kreslených symbolů — spojení kresby s písmeny, slovy nebo pojmy. 4 Hra s proporcemi textu nebo slov Postupné zvětšování nebo zmenšování klíčového slova, znak z redukovaného písmene, plakátová stěna. + Podtisk pro plakát — výřěz z dopravní značky, spojení dvou značek nebo jejich částí. Kompozice vlastního obrazového znaku

Dopravní prostředky

Doprava - letecká
- lodní
- silniční
- železniční
Létání
Sny o létání pronásledují lidstvo od nepaměti. Dokládá to i známá starořecká báje o Ikarovi, kterému jeho otec Daidalos sestrojil křídla. Ikaros se díky své neposlušnosti příliš vzdálil od otce, vosk, kterým byla křídla polepena, se pod žhavými paprsky slunce roztavil a Ikaros se zřítil do moře. „Ikare, Ikare, kde jsi, A v kterém tě směru mám hledat? Daidalos nadarmo syna tak volal, až na vodách perutě spatřil. Proklel ted‘ umění svoje a do země pochoval tělo“
(Publius Ovidius Naso: Proměny, Kniha VII Daidalos a Ikaros)
Báje o Ikarovi skončila smutně, jako varování před přeceňováním vlastních sil. Pokusy létat někdy skončily smrtí odvážných vynálezců. Presto se lidé neustále snažili vznést se na umělých křídlech jako ptáci. V současné době létáme a vznášíme se na všem možném — letadly a raketami počínaje a rogalem, paraglidingem konče. Přes všechno pohodlí moderních letadel je létání dobrodružstvím a křídla jsou dodnes symbolem odvahy, svobody a touhy po něčem, co není snadno dosažitelné. Ukol: Jaká budou tvoje křídla? Namaluj je, nakresli, vytvoř prostorově (např. křídla — hra s filtračními papíry, prostorová kolektivní práce,přibližný věk 14-15 let).


Výtvarné hry 1 .děti dokreslují chybějící prvky v obrázcích (např. doplňují části na kole...) 2. děti dokreslují cizí obraz podle zadaného tématu (např. cesta parníkem ...)
Zapojení do skupinové činnosti


Skupinová kresba vlaku, auta. .Klient s vadou sluchu + skupina žáků sedí v kruhu kolem archu papíru a pastelek (pastel olejový). Nakreslí vlak, auto.. a doplňují. Dalším požadavkem může být, aby vkreslili sami sebe nebo kamaráda. Diskuse co kdo vkreslil, vymýšlí si příběh. Učitel hodnotí : výběr barev, kam se kdo vkreslil nebo kam koho vkreslila skupina...


Pro slyšící:
Zvuky dopravních prostředků:
Tématické okruhy — zvuky z městské ulice, - co slyšíme ve škole ajejím okolí, - zvuky z velkoměsta /tramvaje/, zvuky na nádraží, - zvuk zvonku na kole . . . Procházka, možnost záznamu zvuků. Vyjádření technikami kresby, malby, modelování, prostorové práce (reliéf, kašírování, možnost doma

Pohádkový příběh

Techniky: kresba, malba, práce s papírem (koláž), prostorové práce (trojrozměrné nebo reliéf— modelářské hmoty, papír...


Motivační rozhovor: hovoříme o vybrané pohádce, charakteristických vlastnostech postav, barvě... Skupinové výtvarné činnosti: slouží jako prostředek úpravy vztahů v kolektivu
1. skupinová kresba (malba) — žáci sedí v kruhu, pracují součastně na archu papíru
2. štafetová kresba — žáci posunují arch papíru


Zadání netradičního formám pro skupinovou práci (např. pohádkový dům)
Výtvarné představy: děti kreslí ilustrační doprovod k pohádkám, bájím, pověstem. . .Přestože jsou představy spojeny s konkretismem, obsahují prvky obrazotvornosti a fantazie.


Příklady výtvarných činností:
Ilustrace zvolené pohádky (mladší žáci), příběhu (starší )- přebal knihy Záznam zážitku po shlédnutí filmu
Pinocchiova dobrodružství — prostorová práce — papír, textil
- postavy pohádkového příběhu
Velký strašidelný dům, mladší děti
Hlavy pohádkových postav, prostorová práce z papíru
Karla Cikánková: Malujte si s námi
Čarodějnice na koštěti —pohyb v letu, tempera
Pohádkové bytosti — Víla, mladší děti, volná malba doplněná kresbou tuší a dřívkem
Draci — tempera
Jakou povahu má vodník- práce stěrkami a širokými štětci, tempera
Pohádkový zámek, Hrad čaroděje.. .— dokreslení fixem do reprodukcí z kalendářů nebo časopisů, úprava na větší výkres
Zakletá krajina — starší žáci, práce z reprodukcí z časopisů, koláž dokreslená fixy Prostorové práce — prstové obrázky (např O kohoutkovi a slepičce), dokreslení barev, fixy

ROČNÍ OBDOBÍ

Techniky:
Kresba, malba, grafika, práce s papírem (koláž...), modelování
Otisky z plochy — monotyp /fólie, temperové barvy, vlhký výkres!
Otisk z plochy — monotyp kreslený/fólie, tiskařská barva, váleček, kancelářský papír, tužka I
Gumotisk - přípravná grafická techniky - ldovatina, olej. barvy
Rytá kresba — přípravná grafická technika -do zaschlého klovatinového podkladu, vymývání, barevné
řešení, střídání s nevykrytými plochami ‚ vhodná technika pro ilustraci


4 roční období:
- Hra z vystřižených bar. papírů /kolážJ - jaro, léto podzim, zima, hledáček, zvětšení výřezu
- 4 období ‚ řešení kalendáře /dělenf plochy A3/, olejový pastel nebo jiná technika malby
- Barvy slunce v průběhu 4 období ‚ čtverec formátu A4 nebo A3 / dělení tužkou na 4 čtverce, fix nebo olejový pastel
- Jak se obléká jaro ‚ léto, podzim, zima - postava královny v šatech charakterizujících přírodu ročního období, tempera — zúžený formát A3 nebo gumotisk, i technika rezervace voskovkou, svíčkou + odové barvy, šat královny v barvě roč. období, zpracování pozadí — vločky, listy, květiny...
Varianta: ilustrace (např. Ledová královna) — rytá kresba do klovatinového podldadu, barevné řešení, vymývání
- Portrét paní zimy..., tempera
- Dekorativní činnost,, čtvrtletí ‚ zjednodušení, stylizace, fixy
- Pohádky ve spojitosti s obdobími
Jaro:
- Jaké barvy májaro, roztírání barev kytek
- Jaro, malba barevnými tušemi
- Klobouky do aprílového počasí ‚ z pomalovaného pásu papíru, procházka s hotovým kloboukem, pohled do zrcadla, hromada klobouků— nafocení, malba
- Jaro nosí hábit, textilní koláž,. Práce ve skupině
- Jak září slunce na jaře, tempera
- Jak st listy od jara do podzimu, malba
- Barvy v přírodě odjara do podzimu, malba
Léto, podzim, zima

- Zimní ráno, roztíraná malba suchým pastelem na pastelový barevný výkres
- Letní noc, kresba olej. pastelem na černý výkres
- Podzimní den-listí, malba such, pastelem do mokrého podkladu navlhčeného vodou nebo mlékem
- Zima (na lyžích), gumotisk, klovatina + olejové barvy
- Podzimní les, kolorovaná kresba tuší a dřívkem
- Letní noc, pastel, roztíraná malba. Zimní ráno, pastel na černý výkres- kreslířské řešení
Listy do kalendáře - různé varianty
Nutnost opakovat nauku o barvě ( studené..

 

POČASÍ

individuální práce nebo zařazení do skupinové činnosti, ústní hodnocení, v barevném vyjádřeni používání hlavně jasné barvy.

Živly
1.VODA
Výchovný a vzdělávací záměr: Rozvíjet živlové cítění a myšlení žáků, hledat jeho citlivé ztvárnění.
Výtvarné techniky: kresby, malba, koláž, kašírování, kombinované a netradiční techniky
Věk: 5-18 let
Voda v přírodě - Deštivý mrak /mrholení, mlžení, mlha, kapky, liják!
- Zmrzlá voda /jinovatka, krystalky vody, cesty vloček v chumelenici, ledové květy‘
- Ledovec /ledová pláň, tání posledních zmrazků.../
- Trojí skupenství vody ajejich proměny -- pára, voda a led
- Zrcadlení na hladině — slunce v kaluži, utopené hvězdy
- Plynutí vody a času v příslovích a pořekadlech — darmo je proti vodě plavat, vypršely mu roky, do řeky nelze znovu vstoupit, přišel z bláta do louže, chodí jako zmoklá slepice
Znaky a mýty
- Písmo vodních kapek —příběhy na hladině vody, stopy dešťových kapek. ‚miílťmí tam
- Otevírání studánek — vazba na dílo B. Martinů
- Rituály přivolávající déšt‘ —dešťová božstva(bůh deště v oděvu z listí)
- Mytologické příběhy — Noc a potopa světa (koláž, kresba, modelováni), Sněhová kiál (studené barvy, možnost rezervace svíčkou- voskovkou a vodové barvy. tempera)
Úsloví a rčení o vodě
píší se do mokrého podkiadu. Vlastnosti vody — chladná a horká, kalná a průzračná.
běžící. Barevné vyjádření pocitů a uvedených kontrastů. Píseň deště — znaky pro mele deště vyjádřenou kapkami jako hudebními značkami, sestavení notového zápisu. reprodukce melodie
.
2. Oceány a moře, řeky
- Hladina vody — vodní kapky, - Bouře na moři dekorativní řešení vln, lodě
- Kámen ve vodě- kapky dopadající na kámen
- Vyschlý potok — příval deště, omývaný kámen

3. Vzduch
Věk žáků: 5-11 let, skupiny Vyprávění bájí a pověstí o větru. Spojení písma a lineárního rytmu volby tvarů a linií pro vítr ajeho proměny. Objevování vlastností vzduchu (laskavý větřík a vichříce).. Představy o vzduchu, úvahy a hledání souvislostí slovní a výtvarná forma projeví Grafický, barevný nebo plastický kontrast. - Melodie větru. Vítr zpívá ve věcech, které roztáČi které unáší nebo kterými pohybuje.Objekty pro vítr - textilní, papírové a kovové závěsné j větrníky, vlající stužky.

4. l
Vécho vně a izdělúvací záměr: Zabývat se světlem a barevnými tóny. Komunikovat o obloze.
Výtvarné techniky: Fotograhváni, zásah do xeroxu, kresba. Malba v omezené barevnosti.
Věk: 11-141cl. skupina žáků
Variace na motivy mraků
Motivace: Proměny oblohy. Fyzické i duševní uvolnění., klid. Dialog s přírodou
Černobílé a barevné snímky mraků. Kra se zvětšenými xerokopiemi a s vrstvením snímků.
2. \‘yjádřeni tvarů mraků v šedé škále tužky, tempery nebo pastelu. Modelace mraků světlem a stínem.
3. Mníky- záznam zvuku dopadí deště. Kresba, otisky bubnujících prstů a dlaní, bílé a černé stopy.
4. Velké zvětšení barevných snímků oblohy — variace odstínů. Malba temperou
5.Smog nad městem
Motivace: Dusivé mraky nad městem - vnikají do místností skulinami. Výtvarný přepis nedostatku vzduchu. Jak se Cítím, když mohu jen obtížně dýchat. Malířský přepis zážitku..
6. Déšt‘
Výchovný o vzdělávací záměr: Vnímat nezvyklé zážitky. Využít pohybu vodních
kapek. pracovat s rytmem stop.
Použité techniky: Kombinované techniky. kresba, linoryt. frotáž, dekoláž.
I ěk žáku: 10 až 15cl, skupinová práce
Pocit, který vyvolává padající déšt‘
Motivace: Bodavé dotyky deště a větru na holých pažích. kýí prahlém: Barevný přepis zážitku - šrajbra, barevné tóny a rozetřený Stín.
Rytmus dešt‘ovýcb kapek
Motivace Bubnování deště na římsu před oknem.
Výtvarný problém: Rytmický pohyb ajeho stopy - ťukání kapek, postupně zakrývaná plocha, stékání vody po skle. Rozmývání a kolorování stop prstů či nástroje /dřívko. . .1
Kaluže
Motivace: Vysycháni kaluží - pozorování v přírodě.
Výtvarný problém: barevné vyjádření kaluži, záznam jejich postupného vysychání.
Kombinování technik a materiálů..
Řetězce dešt‘ových kapek
Motivace: Mrholení - neurčitě prostupováni vody a vzduchu, Výtvarný problém: Jemné pohyby zřetězených kapek - mobil z nití a z tvarů kapek vytrhaných z hedvábného papíru.
Šlehající proudy deště
Motivace: Bouřka - pohyb vodní clony v prudkém větru.
Výtvarný problém: záznam drah dešt‘ových kapek a jejich změn - protrhávání a prosekávání
papíru, podsouvání papirú jiných tónů, Ostré linie.

Mraky a déšť
Motivace: Hmota mraků a příval deště
Výtvarný problém: Papírový reliéf mraků doplněný v pozadí kresbou či malbou + mraky s provazci deště- rytmus zavěšených linii

Pro žáky 8-9 let
Výchovný a vzdělávací záměr: Pozorovat přírodu, ztvárnit počasí pomocí linie, barvy a tvaru
Výtvarné techniky: klasické techniky, výtvarné objekty

Jak přichází na svět počasí
Motivace: samostatné vymýšlení pohádek- král větrů, bába, která hlídala počasí, boj slunce a tmy
Zadání: ilustrace vlastní pohádky

Jaké barvy má počasí
Motivace: jak se v přírodě mění světlo- pozorování počasí
Zadání: barevný přepis světelných změn- bouřka přichází a odchází, čas od noční tmy do rozednění, souboj slunce a mraků

Kouzelné lahve
Motivace: lahvičky s počasím báby čarodejnice- vytvoření nálady, kterou v sobě nejvíc nese počasí
Zadání: spojení barevné a tvarové symboliky-mráz jako bodavé trojúhelníky v jemných tónech

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Techniky:

 kresba, malba, grafika, práce s papírem (např.koláž), prostorové práce

-Kresba zvoleného hudebního nástroje — tuš a dřívko nebo redispero (podle věku),

šrafování, formát A3, A2

- Zátiší s hudebním nástrojem — malba, A3, A2

- Hudební skupina (práce na základě zážitku z koncertu), malba

 

Záznam zvuků hudebních nástrojů:

-Dechové hudební nástroje nácvik dechu „ jak vypadá tvůj dech?“(nácvik dýchání ve

skupině),

Úkol l—pokus se ozvučeně dýchání nakreslit např. tuší a využij různé stopy

nástrojů: kartáče, hřebene, houby, peří, trávy ...

Úkol 2: Nakresli hudební partituru pro svůj oblíbený nástroj (vyjádři svou hudební

představu).

Úkol 3:Některé hud. partitury — hudební záznamy — se nezaznamenají pomocí not, ale

hudební představy se vyjádří graficky (kresbou). Viz ukázka

 

Grafické partitury:

Partitura je notový záznam hudební skladby. V soudobé hudbě se užívají i partitury bez

not. Zvuk nástrojů udávají nejrůznější znaky: přímky, křivky, kroužky. ..Takové 1tUľ

se nazývají grafickými — kreslenými.

 

Grafický záznam poslechu oblíbené skladby bar. fixy.Obrácený postup- grafický záznam

spolužáka se dá vyťukat, vytleskat, zatančit, zahrát na nástroj

 

Hudební nástroje, současná muzika a svět hudebního byznysu.

 

Moje oblíbené nástroje, poslech skladby a záznam zážitku malbou, využití poznatků

barvách- teplé a studené tóny, světlé a tmavé odstíny téže barvy, pestré a nepestré tóny

(nepestrá je bílá, černá, šedá), výkres A4, A3.

 

Koláž papírová — např, kytara, bubny, trubka

 

Prostorové práce (např.:):

Hudební nástroj — kašírovaný z papíru a barva

- modelování z keram. hlíny, samoschnoucí hmoty

 

ZOO

Výtvarné techniky: kresba ‚ malba, grafika — protisk — kreslený monotyp, koláž, prostorové

práce z papíru včetně skládanek (origami), modelován (hlína, sádra), výtvarné hry (tiskátka),

tvarování kovové fólie

 

 

- Opice — kresba kombinovaná — rudkou a štětcem 10 let

- Moje oblíbené zvíře za ZOO, kvarteto — hra. Viz ukázka

- Stopy zvířete —tiskátko z linolea (větší brambor) a namáčení v barvě. Viz ukázka

 

Práce s papírem — prostorová a plošná tvarování papíru

- Zvíře — papírová koláž z časopisů, doplněná písmem např.obrázek koně a nad ním

vystřižená písmenka z Časopisů k k k

- Slon, prostorová práce z papíru, reliéf, kašírování

- Zvíře ‚ prostorová práce z papíru

 

Tvarování papíru: ZVÍŘE

1. Prostorová práce z papíru, např. ptáci (plameňák...), prostřihávání, 2. stupeň zš,

Viz ukázka

2. Z krabic, doplnění daného tvaru krabice nastříhanými, vytrhanými, prvky, od 6 let

Viz ukázka

3. Reliéf dokreslený, od 6 let

4.         „Kudy chodíš slone, Žirafo...“? kresba, reliéf- nalepená hlava, tělo (prostříhané), nohy

z kreslícího papíru, od 6 let Viz ukázka

5.         l-Ilava, celé zvíře z výkresu, případně vlnitě lepenky. l-Ilava ivířete — domalovaný

objekt. Viz ukázka

6.         Plastika zpevněná drátem a motouzem, od 15 let Viz ukázka

 

Skládanky kůň, ptáčci na větvi, publikace H. Brychtová, I. Augustová: Skládanky z papíru

 

Koláž   z přírodnin:

- Kohout z vylisovaných listů, travin, květů, bar. výkresy A4 nebo A3

Textilní plastika kůň

Tvarování z kovové fólie (např orel...), od 10 let

Modelování model. hlína, samoschnoucí hmota, sádra na drátěné kostře.

 

Téma   SRST, KÖŽE ZVÍŘAT (od 8. tř. ZŠ)

1.         Výtvarné cvičení, kresba tUŠÍ a perem (dřívkem, špejlí), menší formát. Podle

schopností klienta— lze použít i tužku, pastelky. Rozliš délku chlupů, jejich kvalitu.

Materiály, které napodobují na dotek srst zvířete (hmatové vnímání).

2.         Záznam srsti (hřívy, kůže...) — vyjádření nerovností — kašírování.Kůže — hroch,

nosorožec. Slon. Viz ukázka

Hra — kostra zvířete ( od 8. tř. ZŠ), ukázky Zd. Buriana:

1.         studie kostry podle modelu ( preparát zvířecí kostry)

2.         nákres vymyšlené kostry a k tornu celý obrys zvířete. Viz ukázka

 

200 výtvarných činností: M. Kohlová

Dlaňové obrázky .-. Zvířata ze ZOO, vosk. Pastely, barevné papíry, vystřihování podle obrysu

vlastní dlaně, přilepení na papír a dotvoření, od 3 let, str. 98

Chodící loutky zvířat, tvrdý výkres, hra s loutkami, může sehrát skupina dětí, ve hře vystoupí

více loutek ( na každé ruce 2). Od 4 let. Str. 212

Tematické práce na základě vlastního zážitku ( návštěva ZOO),

 

POČASÍ

 

Živly

 

1.VODA

Výchovný a vzdělávací záměr: Rozvíjet živlové cítění a myšlení žáků. hledat jeho citlivé ztvárnění.

Výtvarné techniky: kresby, malba, koláž, kašírování, kombinované a netradiční techniky.

Věk: 5-18 let

Voda v přírodě - Deštivý mrak /mrholení, mlžení, mlha. kapky, liják!

- Zmrzlá voda /jinovatka, krystalky vody, cesty vloček v chumelenici, ledové květy!

- Ledovec !ledová pláň, tání posledních zmrazků...!

- Trojí skupenství vody ajejich proměny —pára, voda a led

- Zrcadlení na hladině — slunce v kaluži, utopené hvězdy

- Plynutí vody a času v příslovích a pořekadlech — darmo je proti vodě plavat, vypršely mu roky, do řeky nelze znovu vstoupit, přišel z bláta do louže, chodí jako zmoklá

slepice

Znaky a mýty

- Písmo vodních kapek —příběhy na hladině vody, stopy dešt‘ových kapek. omílání kamenů

- Otevírání studánek — vazba na dílo B. Martinů

- Rituály přivolávající déšt‘ — dešt‘ová božstva(bůh deště v oděvu z listí)

- Mytologické příběhy — Noe a potopa světa (koláž, kresba, modelováni), Sněhová královna (studené barvy, možnost rezervace svíčkou- voskovkou a vodové barvy, tempera)

Úsloví a rčení o vodě

- píší se do mokrého podkladu. Vlastnosti vody -. chladná a horká, kalná a průzračná, klidná a běžící. Barevné vyjádření pocitů a uvedených kontrastů. Píseň deště — znaky pro melodii deště vyjádřenou kapkami jako hudebními značkami, sestavení notového zápisu. reprodukce melodie.

Oceány a moře, řeky

- Hladina vody — vodní kapky, - Bouře na moři — dekorativní řešení vln, lodě

- Kámen ve vodě- kapky dopadající na kámen

- Vyschlý potok — příval deště, omývaný kámen

 

2. Vzduch

Věk žáků: 5-11 let, skupiny Vyprávění bájí a pověstí o větru. Spojení písma a lineárního rytmu — volby tvarů a linií pro vítr ajeho proměny. Objevování vlastností vzduchu (laskavý větřík a vichřice).. Představy o vzduchu, úvahy a hledání souvislostí — slovní a výtvarná forma projevu. Orafkký, barevný nebo plastický kontrast. - Melodie větru. Vítr zpívá ve věcech, které roztáčí, které unáší nebo kterými pohybuje.Objekty pro vítr - textilní, papírové a kovové závěsné p větrníky, vlající stužky.

 

Mraky:

Výchovný a vzdělávací záměr: Zabývat se světlem a barevnými tóny. Komunikovat o obloze.

Výtvarné techniky: Fotografování, zásah do xeroxu, kresba. Malba v omezené barevnosti.

Věk; 11-14 let. skupina žáků

Motivace: Proměny oblohy. Fyzické i duševní uvolnění., klid.

1. Černobílé a barevné snímky mraků. Hra se zvětšenými xerokopiemi a s vrstvením snímků.

2. Vyjádření tvarů mraků v šedé škále tužky, tempery nebo pastelu. Modelace mraků světlem a stínem.

3. Mraky

- záznam zvuku dopadajícího deště. Kresba, otisky bubnujících prstů a dlaní, bílé a černé stopy.

Velké zvětšení barevných snímků oblohy — variace odstínů. Malba temperou

Smog nad městem

Motivace: Dusivé mraky nad městem - vnikají do místností skulinami.

Výtvarný přepis nedostatku vzduchu. Jak se cítím, když mohu jen obtížně dýchat. Malířský přepis zážitku..

6. Déšt‘

Výchovný a vzdělávací záměr: Vnímat nezvyklé zážitky. Využít pohybu vodních

kapek, pracovat s rytmem stop.

Použité techniky: Kombinované techniky. kresba, linoryt, frotáž, dekoláž.

Věk žáků: 10 až 15 let, skupinová práce

 

Pocit, který vyvolává padající déšt‘

Motivace: Bodavé dotyky deště a větru na holých pažích.

Výtvarný problém: Barevný přepis zážitku - šrafura, barevně tóny a

rozetřený stín.

 

Rytmus dešťových kapek

Motivace: Bubnování deště na římsu před oknem.

Výtvarný problém: Rytmický pohyb ajeho stopy - t‘ukání kapek, postupně zakrývaná plocha, stékání vody po skle. Rozmývání a kolorování stop prstů či nástroje /dřivko. .

Kaluže

Motivace: Vysychání kaluží - pozorování v přírodě.

Výtvarný problém: barevné vyjádření kaluží, záznam jejich postupného vysychání.

Kombinování technik a materiálů..

Řetězce dešťových kupek

Motivace: Mrholení - neurčité prostupování vody a vzduchu.

Výtvarný problém: Jemné pohyby zřetězených kapek - mobil z nití a z tvarů kapek

vytrhaných z hedvábného papíru.

Šlehající proudy deště

Motivace: Bouřka - pohyb vodní clony v prudkém větru.

Výtvarný problém: záznam drah dešťových kapek ajejich změn - protrhávání a prosekávání

papíru, podsouvání papírů jiných tónů, ostré linie.

Mraky a déšt‘

Motivace: Hmota mraků a příval deště.

Výtvarný problém:. Papírový reliéf mraků doplněný v pozadí kresbou či malbou. - Mraky s provazci deště - rytmus zavěšených linií, barevné řešenI. Velký prostorový objekt z mačka ného papíru a provazů.

 

Pro žáky 8-9 let

Výchovný a vzdělávací záměr: Pozorovat přírodu. Ztvárnit počasí pomocí linie. barvy

tvaru

Výtvarné techniky: klasické techniky. výtvarné objekty

.

Jak přichází na svět počasí

Motivace: Samostatné vymýšlení pohádek král větrů, bába, která hlídá počasí. hoj slunce a

tmy. Zadání: llustrace vlastni pohádky..

Jaké barvy má počasí

Motivace: Jak se v přírodě mění světlo — pozorování počasí

Zadání: Barevný přepis světelných změn •— bouřka přichází a odchází, čas 0(1 flOČfl tmy do rozednění, souboj slunce a mraků.

Pohyb vody a vzduchu

Motivace:Představy —jak letí vítr, jak bubnuje déšt‘, jak pálí sluníčko, jak se valí mlha.Zadání Přepis pojmu deště, slunce, zamračené oblohy prostřednictvím jednoduchých grafických znaků

zjednodušování představ nebo skutečnosti až k jejich symbolické podobě. Linie. barva.

kreslířský materiál.

Kouzelné lahve

Motivace. Lahvičky s počasím báby čarodějnice — vytvoření nálady. kterou v sobě nese počasí.

Zadání: Spojení barevné atvarové symboliky — mráz jako bodavé trojúhelníky jemných tonech modří, mraky jako šedé chomáče, duhy jako pásy pastelových barev. Nashromáždění papírových prvků ve velkých zavařovacích lahvích. Rešení viněty (štítek, nálepka) pro ledovf‘, větrný, slunečn či mrholivý den.

 

Ukázky prací na téma počasí:

Jaky počasí mají dny v týdnu — pás z formátu A3, dělení tužkou ‚ olejový pastel (nauka o barvě)

 

Mračna — kašírování /tapetové lepidlo nebo uvařený škrob!, domalba vod, barvami, A3.

 

Povodeň — 15-18 let, dekorativní malba -tempera, doplnění koláží. A2

 

Tání, přechod zimy do jara — prostorová práce (reliéf) z různých druhů papírů., A3. 15-l 8 let.

 

Cesta v dešti — starší žáci. Volná kompozice postav s vyjádřením deštivého dne -• deštníky,

pláštěnky, skrytí pod bundou, kapucí. Studené barvy, barevná nálada vlhkého počasí. Akvarel.

 

Vítr — mladší žáci-6-7 let, podzimní práce — vítr, foukání do listů nebo pohyb paže, vyjádření větru barvami ‚ po zaschnutí otisky listů- barvy podzimu..

 

Techniky kreseb

Sněhová boule, předškolní věk, spontánní lineární záznam zážitku.. A3

Příběhy na hladině (voda), mladší školní věk ‚ čtverec z A3.

V (lešti (postavy), kolorovaná kresba tužkou(anilinové barvy), mladší školní věk, A3

 

Techniky malby

Déšť v zámeckém parku. 15- 18 let, malba akvarelem prorývaná tvrdým koncem štětcem

Větrný den, mladší školní věk, kombinace akvarelu s papírovou koláží, A3

Ten. kdo vládne mrakům —14-15 let

Svítání do slunečního dne —14-15 let

Západ slunce —14-IS let

Stmívání .14-IS let

Pocit z přtcháze)ící bouře— 14-15 let Náhlé zablesknuti — 14-15 let

 

Literatura. Věra Roeslerová Techniky ve výtvarné výchově, Řady a projekty ve výtvarné výchově,

K. Cíkánková [ 200 výtvarných nápadů