Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výtvarné techniky

29. 3. 2009

. techniky
- kresba, malba, graiika, modelování, soudobé výtvarné techniky
KRESBA
- je nejpřirozenější výtvarnou technikou
- kresba ve výtvarné výchově: v dětském výtvar, projevu se kresba pr®jevuje ve třech podobách
1. kresba z představy
2. kresba motivovaná pozorováním skutečnosti
3. kresba návrhová (pohotový záznam nápadu)
Techniky kresby suchou stopou tj. techniky, které zanechávají stopy pimentu — tuhy, hlinky, uhly
1. Kresba tužkou —je základní nepominutelnou kreslíř, technikou, má širokou škálu využití. Spojení tužkové kresby s jinými výtvar, technikami je poměrně omezené
2. Kresba rudkou umožňuje monumentábií kreslířské vyjadřováni díky masivní a syté stopě nástroje
- Imearm kr
- kr do vllikeho podkladu, rozryvana kresba rudkou
V kombinovaných technikách se rudka velmi ‘vhodně uplatňuje, hlavně ve spojení s dalšími kreslířskými tečhnikami — s kresbou uhlem, olej. pastely nebo s perokresbou. Dobře působí kolorování akvarelem — stopa rudky sceluje barvy nahnědlým nádechem. I kombinace s temperou
3 Kresba uhlem —je vhodna pro kombmovaiu sjrnymi technikami
Techniky kresby mokrou stopou
1 Perokresba — lmearm kresba perem, stinovana kresba perem Perokresbu dobře doplňuji některé kreslířské techniky (tužka, rudka, uhel)
2. Kresba dřívkem — lineární kresba dřívkem, stínovaná kresba dřívkem
3. Kresba štětcem — má lineární charakter. Spojení kresby štětcem se všemi dalšími techiiikami
4. Kresba Xem
ML4LBA
Z představy, rn, motivované pozorov skutečnosti, malba návrhová
Malba temperou — s jinými mal technikami
Malba akvarelem 8 ovými barvami...
Vytvarne uplatněi pastelu — leži na rozhraní kresba a malby
- suché (obvykle spojení sjinými technikami)
-mastaé.
- voskové